Почетна

Добродошли на сајт Удружења "Европски покрет у Смедеревској Паланци"

Европски покрет у Смед. Паланци окупља људе који прихватају да је њихова

МИСИЈА

Промоција европских вредности и развој локалне заједнице

ВИЗИЈА

Србија је равноправни члан заједнице европских народа.

НАМЕРА

Залагање за мирно решавање конфликата између појединаца и заједница; Промоција идеје правде, а против сваког облика насиља; Унапређење и неговање сарадње између грађана и заједница у Србији и са светом; Развој непрофитног сектора у Србији; Поштовање људског достојанства, а против кршења људских права; Утемељење тржишне економије.

ОБАВЕЗА

Артикулација и унапредење вредности цивилног друштва; Развој одрживих удружења; Развој одрживе локалне заједнице; Развој отвореног форума грађана и организација (на локалном, регионалном и националном нивоу) у циљу олакшавања и успостављања дијалога, размене информација, унапређење међусобног разумевања, солидарности, сарадње и комуникације.
Европски покрет у Смед. Паланци није страначки усмерен и отворен је за све који делују у прилог промоцији европских вредности и развоју локалне заједнице.